YAMAHA | FREEGO | 60s

Client: Yamaha
Creative Agency: Leo Burnett
PH: May Production
Producer: Linh Le
Director: La Zung
1st AD: Tuan Chu
Director of Photography: Tung Bui
Art Director: An Do
Post: Pixel Garden
Colorist: Nhat Do

KOSHI | Nhà Máy Sữa Gạo Lứt | TVC 45s

Creative Agency: Dinosaur
Client: Elovi Viet Nam
PH: Plan A
Executive Producer: Angel Uyen Nguyen
Director: La Zung
Art Director: Fosha Zyong, Terence Boey
Prop Master: Do Ba Ty
DOP: Tung Bui
Post: Pixel Garden

7UP | Bún Bò Huế | TVC 30s

Creative Agency: Redder
Client: Pepsico
PH: Alien
Director: La Zung
DOP: Tung Bui
2nd Camera Operator: Duy Vk

AHA | Kẹo Là Sữa | TVC 30s

Client: Bibica
PH: Adsfinity
Executive Producer: Cao Hong Yen
Producer: Hoang Phi Hai
Director: La Zung
DOP: Hoang Chaizee
AD: Lang Thanh Nhi
Art Director: Van Quynh
Prop Master: Do Ba Ty
VFX: Tran Thi

GYPROC | TVC | 60s

Produce by Marill Media
Client: Saint-Gobain Gyproc Vietnam
Producer: Lê Công Hoàng
Creator: Anh Bui
Director: La Zung
DOP: Hoang Chaizee
BTS: Nghĩa Bờm Tôn Hoàng Mỹ

Xúc Xích Đức Việt | 30s

Client: Duc Viet
Production House: HK Film
Executive Producer: Bach Nguyen
Producer: Huy
Director: La Zung
AD: Chop TN
Director of Photography: Hoang Chaizee
Camera Operator: Vinh Phuc
Art Director: Jean Phan
Post: HK Film